• Kategorie
  • Szukaj
  • Platyna - tabletki i suplementy zawierające platyna

Jak działa platyna koloidalna?

Platyna jako katalizator kontroluje procesy utleniania, syntezy, oraz wydalania. Jako taka decyduje ona o charakterze przemian białkowych odbywających się w tkankach ludzkich. Niechemiczna nano platyna koloidalna silnie oddziałowuje dermatologicznie radykalnie zmniejszając przebarwienia naskórka. Wzmacnia odczucie zapachów. Koloid ten może być żelowany działając odmładzająco oraz redukująco w odniesieniu do zdeformowanych komórek skóry.

Nano – platyna koloidalna już w  mikroskopijnych stężeniach takich jak 0.01 PPM  działa pobudzająco i regulująco  w procesach enzymatycznych, oddychania, krążenia, przyswajania pokarmów i procesach wydalania (nie przedawkowywać). Kontroluje zdrowy wygląd oraz jędrność skóry.

Jest to dzisiaj w świecie jedyna niejonowa, super czysta forma platyny koloidalnej nie obciążonej zanieczyszczeniami powierzchniowymi stanowiącymi typową pozostałość procesu rafinacji chemicznej platynowców.

Związki platyny są wykorzystywane w chemioterapii do zwalczania niektórych rodzajów raka (rak piersi, rak jąder, rak jajników). Platyna koloidalna rozkłada nawet bardzo rozcieńczoną wodę utlenioną. Działając w krwi ludzi i zwierząt wspomaga proces katalitycznego niszczenia komórek rakowych  występujących np. przy białaczce. Tylko forma nano-koloidu platyny działa silnie niszcząco na komórki rakowe nie wykazując przy tym tych ujemnych objawów i skutków które cechują istniejące już na rynku formy platyny koloidalnej.

Stosowany w chorobach nowotworowych niechemiczny nano-koloid platyny cechuje się wielokrotnie wyższą skutecznością od istniejących już na rynku światowym podobnych preparatów platyny  chemicznej. Cecha ta stanowi wynik połączenia ogromnej powierzchni czynnej ze szczególną, gdyż  monokrystaliczną formą cząstek.

Platyna nanokoloidalna właściwości

Platyna nano-monokrystaliczna jest najbardziej efektywnym wśród katalizatorów, procesów organicznych zachodzących w ciele ludzi i zwierząt. Platyna jako katalizator kontroluje procesy utleniania, syntezy, oraz wydalania. Jako taka decyduje ona o charakterze przemian białkowych odbywających się w tkankach ludzkich, oraz w przewodzie pokarmowym. Wpływa ona dodatnio na funkcjonowanie tkanek mięśniowych łącznych, strukturę wewnętrzną komórek krwi, oraz funkcjonowanie organów wewnętrznych.

Nano Platyna koloidalna monokrystaliczna działając w krwi ludzi i zwierząt wspomaga proces katalitycznego niszczenia komórek rakowych występujących np. przy białaczce. Taka, lecz tylko taka forma platyny działa silnie niszcząco na kromki rakowe nie wykazując przy tym tych ujemnych objawów i skutków które cechują istniejące już na rynku formy platyny koloidalnej.